ทะเบียนสวย

ทะเบียนสวย

ทะเบียนสวย

กรมการขนส่งทางบก นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมนำป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบใหม่มาใช้

โดยนำตัวเลขมาไว้หน้าหมวดอักษรเดิม เช่น ของเดิม กก ของใหม่จะเริ่มจากหมวดอักษร 1 กก 1 ถึง 1 กก 9999 เรียงตามตัวอักษรไปถึงหมวด 1 กฮ 1 ถึง 1 กฮ 9999

จากนั้นจะขึ้นหมวด 1 ขก 1 จนถึงหมวดสุดท้าย 9 ฮฮ 9999 ซึ่งใช้ได้ถึง 157 ปี รองรับรถยนต์ได้ 56 ล้านคัน คาดว่าจะเริ่มใช้ในวันที่ 13-14 ต.ค.นี้

ส่วนป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ จะลดจำนวนตัวอักษรแถวบนสุด เปลี่ยนเป็นตัวเลขนำหน้าแทน เพิ่มหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก จากเดิมไม่เกิน 3 หลัก

เช่น บรรทัดแรกของเดิม กกก ของใหม่จะเป็น 1กก บรรทัดสามจะมีถึง 9999 คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือน ม.ค.2556 รองรับรถจักรยานยนต์ได้ถึง 289 ปี

โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ได้เปิดจองป้ายทะเบียนใหม่ 1 กก พบว่ามีประชาชนมาจองกว่า 2,000 ราย

นอกจากนี้ ป้ายทะเบียนใหม่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มลายเส้นคู่เป็นรูปคลื่นภาพ 3 มิติ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงป้าย ส่วนประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนแบบเก่าเป็นแบบใหม่ก็สามารถทำได้

โดยเสียค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 775 บาท และได้เพิ่มการประกันป้ายจาก 1 ปี เป็น 5 ปี ขณะที่การขาดแคลนป้ายทะเบียนแดง กรมได้ทำหนังสือไปถึงบริษัทจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้หมุนเวียนป้ายแดงอย่างเหมาะสม